Châm cứu lục khí

Vietnamese

Tượng huyệt Tỉnh - Vinh - Duy - Nguyên - Kinh - Hợp

Nhà nghiên cứu Nguyễn Nhơn Chính | Chuyên môn: nghiên cứu khoa học, châm cứu lục khí | Địa chỉ: Montreal, Quebec, Canada | Email: nn009h@yahoo.ca Đã dày công nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Thầy ĐẶNG ĐỨC THẢO đã đưa ra được một hệ thống bằng hình vẽ và biểu tượng đối với các huyệt lục khí. Nhờ tài liệu bổ ích này, đã giúp bộ môn châm cứu lục khí ngày càng dễ tiếp cận được với nhiều người hơn.

Pages

Subscribe to RSS - Châm cứu lục khí