Y HỌC CỔ TRUYỀN HỒI GIÁO - TRADITIONAL ISLAMIC MEDICINE UNANI

TRADITIONAL ISLAMIC MEDICINE UNANI - Y HỌC CỔ TRUYỀN HỒI GIÁO

Unani medicine means “Greek Medicine”, which was used extensively through the South Asia. Unani medicine was originated from various medicine system developed by Hippocrates of Greece, Galen of Rome, and physicians of Arabia and Persia. Unani medicine covers various medical field including dietotherapy, medication, manipulative therapy, and surgery. Unani explains that human consists of 3 parts with same weight, namely solid part (organs), liquid part (body fluid), and gaseous part (spirit). Body liquid is composed of 4 kinds of humours including yellow bile, black bile, blood, and phlegm. They believed that these 4 kinds of humours are in balance in human body and each organs, and that disease is caused by the breakage of this balance. The their theoretical concept related to body fluid became the basis of Christian medicine of the Middle Ages, were transferred to U.S. during the colonial period by England, and influenced on many region of Mexico and Latin America by Spanish and Portuguese conquerors. References mentioning Unani medicine can be found extensively through the whole world. According to Unani medicine, any disease should be treated based on the diagnosis. In addition, several factors including signs, symptoms, test results, and mental status should be considered with importance in diagnosis. Once the diagnosis is made, management strategy depending on the diagnosed disease should be decided based on etiology, including removal of the causal factor, normalization of the body fluid, and normalization of tissue or organs.

Unani có nghĩa là "Y học Hi lạp", thuật ngữ Unani được dùng rộng rãi ở khắp vùng Nam á. Unani là nền y học có nguồn gốc từ nhiều các nền y học khác nhau được phát triển bởi Hippocrates ở Hi lạp, Galen ở Rome, và các Thầy chữa ở Ả rập và Ba Tư. Unani gồm nhiều lĩnh vực y học khác nhau bao gồm, phương pháp ăn uống dưỡng sinh, Thiền, phương pháp chữa bệnh bằng tay và phẫu thuật. Unani quan niệm rằng cơ thể con người được hình thành nên bởi 3 thành phần nặng như nhau bao gồm: các Tạng - dịch cơ thể - linh hồn. Dịch cơ thể bao gồm 4 loại lớn là: dịch mật vàng, dịch mật đen, máu và đàm. Theo lý luận của Unani thì một con người chỉ khỏe mạnh khi mà 4 thành phần dịch này được cân bằng trong mỗi cơ quan (tạng) và khi chúng bị mất cân bằng thì bệnh tật sẽ sảy ra. Những học thuyết về thể dịch bắt nguồn từ y học Cơ đốc vào thời trung cổ, và sau đó được truyền sang Châu mỹ trong thời kì là thuộc địa của nước Anh, tại đây nó đã có ảnh hưởng tới nhiều vùng của Mexico, mỹ La tinh bởi người Tây ban nha và Bồ đào nha. Những tài liệu về Unani có thể được tìm thấy tại nhiều nơi trên toàn thế giới. Theo Unani thì bất kì bệnh tật nào cũng cần phải được chẩn đoán trước khi tiến hành điều trị. Đối với việc chẩn đoán thì cần phải cân nhắn tới một số các yếu tố đóng vai trò quan trọng là: các dấu hiệu và triệu chứng, kết quả xét nghiệm, tình trạng tinh thân. Sau khi đã chẩn đoán được chính xác bệnh thì cần đưa ra một chiến lược điều trị bệnh dựa trên nguyên tắc: Nguyên nhân gây bệnh --> phải được loại bỏ, dịch của cơ thể--> làm cân bẳng, các cơ quan (tạng) và các mô --> làm bình thường trở lại.

Currently there are about 40 medical school educating Unani in India. The education system for Unani is composed of 5 and a half years of training course, and BUMS (Bachelow of Unani Medicine and Surgery) is given to the trainee after graduation. As an alternative medical system, Unani medicine is still very popular in India. Especially hair care method using egg oil or almond oil is commonly used. Unani medicine is very closely related to Ayurveda. The theory for these two medical systems is based on existence of basic elements composing human body. Unani medicine professionals believe that health can be maintained depending on the balance among the basic elements.

Ngày nay, đang có khoảng 40 trường y học dạy về Unani ở Ấn độ. Chương trình đào tạo Unani gồm có: 5,5 năm đào tạo, sau khi trải qua thời gian học tập này học viên sẽ được cấp bằng cử nhân y học Unani & phẫu thuật (BUSM) vào lễ tốt nghiệp. Giống như các loại hình y học bổ sung khác, Unani hiện đang vẫn đang rất phổ biên ở Ấn độ. Đặc biệt là các phương pháp chăm sóc tóc bằng cách sử dụng dầu trứng hoặc dầu hạnh nhân đang được thường xuyên sử dụng. Một điều nữa là Unani có liên quan rất gần gũi với Y học Ấn độ-Ayurveda. Hệ thống lý luận của cả hai nền y học này đều dựa trên các học cthuyeets về các thành phần cơ bản của cơ thể. Các thầy thuốc Unani tin rằng cơ thể con người chỉ có thể duy trì sức khỏe và khỏe mạnh khi có được sự cân bằng của các thành tố cơ bản cái mà đã tạo nên chính cơ thể đấy. 

(LKA)