Sống hạnh phúc

Vietnamese

LUẬN VỀ ...CÁI SỰ HỌC

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta thì luôn luôn phải học một cái gì đó và đấy là lẽ tất nhiên. Vậy học thế nào cho đúng, học thế nào để có thể hiểu mình, hiều người và hiểu đời thì quả là khó khăn vô cùng. Nếu để chúng ta ngày nay tự tìm đường đi thì có lẽ chỉ rất hiểm hoi mới có ai đó trong số chúng ta mới có thể "học ra hồn". Nên việc học hỏi, kế thừa những kinh nghiệm của các bậc tiền bối xưa và nay là việc đương nhiên phải làm nếu chúng ta muốn có chút tiến bộ trên con đường đời của mình.
Subscribe to RSS - Sống hạnh phúc