Phương pháp tọa thiền căn bản - Phần 1

MỘT VÀI YẾU TỐ CĂN BẢN HỖ TRỢ CÔNG PHU TU TẬP

Bắt đầu cho sự thiền định và để đặt kết quả tốt trong công phu tu tập, trướt hết chúng ta phải chuẩn bị ba nền tảng căn bản vững chắc. Đó là Đạo đức, Công đức và Khí công.

Đạo đức: là sự thánh thiện trong sạch trong tâm hồn, với lòng tôn kính phât, thương yêu chúng sinh, và khiêm hạ tột cùng.

Công đức: là công lao đem đem an vui hạnh phúc, đạo lý đế cho mọi người.

 

Khí công: là để giữ tiềm lực luôn lắng xuống dưới, giúp cho não bộ ổn định trong sự tu tập.

 

 

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TỌA THIỀN

Trải một tấm tọa cụ trên mặt phoẳng kích thước tọa cụ phải rộng hơn diện tích ngồi. Tọa cụ có thể làm bằng vải dày, bằng chiếu lát, hoặc bằng một miếng nệm mỏng để năng hơi ẩm dưới đất thấm lên trên và để giúp bớt cấn da thịt.

Đừng mặc quần áo chật chội, bó chặt. Nhưng cũng không nên mặc quần áo thiếu trang nghiêm. Nếu ngồi trong Chánh điện hoặc nơi trang nghiêm thì nên mặc áo tràng.

Ánh sáng vừa phải ,đừng sáng quá  cũng đừng tối đen. Tránh chỗ gió thổi đến từ sau lưng. Nơi yên tĩnh vẫn là chỗ thích hợp nhất cho việc tọa thiền.

Sắp xếp thời gian đều đặn mỗi ngày để tọa thiền thì tốt. Còn không thì tùy những lúc thuận tiện mà ngồi. Không nên ngồi những lúc bụng còn no.

Không nên bằy tỏ khoe khoang cho người khác biết là mình có tu tập thiền định vì có thể làm công phu bị lui sụt. Nên ngồi chỗ không ai trông thấy, trừ khi ngồi chung tập thể.

 

 Trích từ: HƯỚNG DẪN THIỀN TÓM LƯỢC song ngữ Việt – Anh của Thượng Tọa: THÍCH CHÂN QUANG