NỀN Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂY TẠNG VÀ THUẬT CHIÊM TINH - TIBETAN TRADITIONAL MEDICINE AND ASTROLOGY

TIBETAN TRADITIONAL MEDICINE AND ASTROLOGY

The Tibetan medical system is one of the world's oldest known medical traditions. It is an integral part of Tibetan culture and has been developed through many centuries. Tibetan people believe that the origin of the Tibetan medical tradition is as old as civilization itself. Because humankind has depended on nature for sustenance and survival, the instinctive urge to health and accumulated knowledge has guided them to discover certain remedies for common ailments from natural sources. The Tibetan medical heritage is based on the book of the Four Tantras (rGyud-bZhi), which remains the fundamental medical text even today.

Nền y học cổ truyền Tây tạng là một trong những nền y học cổ truyền thuộc dạng lâu đời nhất trên thế giới. Nó là một phần của nền văn hóa Tây tạng cổ xưa và đã được phát triển rộng ra nhiều quốc gia. Người Tây tạng tin rằng nền y học cổ truyền của mình bắt nguồn gắn liền với sự phát triển của nền văn minh. Sự sống và tồn tại của con người luôn bị phụ thuộc vào thiên nhiên, chính vì vậy mà để bảo vệ và duy trì sức khỏe của mình, con người đã khám phá ra nhiều các vị thuốc trong tự nhiên và sử dụng chúng cho việc chữa một số loại bệnh tật thông thường. Y học cổ truyền Tây tạng tồn tại và phát triển dựa vào 4 quyển kinh sách được gọi là Four Tantas (rGyud-bZhi), Cho đến ngày nay những quyển kinh sách này vẫn đang được dùng làm sách giáo khoa và đã được dịch ra tiếng Anh

“Tibetan Astrology” is the consolidated form of indigenous ‘Ancient Tibetan Astrology’, ‘rGya-rTsis’ from China and ‘dKar-rTsis’ from India. It depicts the motions of the celestial bodies like the Sun, the Moon, the Planets and the constellations; and the consequential external change of the weather and the cycle of the four seasons. And subsequently on this basis, it clearly reveals the internal content – the sentient beings – with wisdoms of embracing happiness and averting suffering. It is also an inseparable element of traditional Tibetan Medicine and thus, an important feature of the traditional Tibetan Science of Healing

"Thuật chiêm tinh Tây tạng" được ra đời do sự kết hợp của 'Thuật chiên tinh Tây tạng cổ xưa', 'rGya-rTsis' có nguồn gốc từ Trung quốc và 'dKar-rTsis' có nguồn gốc từ Ấn độ. Thuật chiêm tinh miêu tả sự chuyển động của các thiên thể như là mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và các chòm sao; sự thay đổi của thời tiết và chu kì tuần hoàn của 4 mùa. Dựa trên những hiểu biết về sự thay đổi ở bên ngoài, người ta sẽ biết được một cách rõ ràng về những sự thay đổi bên trong của mỗi con người, từ đó sẽ có các hướng dẫn để làm làm con người trở nên hạnh phúc hơn và giảm sự khổ đau. Thuật chiêm tinh là một thành phần không thể tách rời của nền Y học cổ truyền Tây tạng và vì thế nó đóng vai trò quan trọng trong khoa học Nghệ thuật chữa bệnh của y học cổ truyền Tây tạng.

(LKA)