Giải đáp thắc mắc về thiền - Phần 1

1.Tại sao chúng ta phải cần có Công Đức và Đạo Đức mới ngồi thiền?

- Vì phước mỏng, cong đức t hiếu sẽ phát sinh nhiều chướng ngại về tinh thần lẫn vật chất, rất khó cho việc tiến tu. Nếu ta thanh lọc nội tâm, siêng ngăng làm việc phước, sống đời vị tha, làm tất cả công đức, ta sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho mọi người.

- Một người thiếu đạo đức giwosi hạnh dễ khuyết lỡ nên hay tạo lỗi làm, cho dù quả báo xuấ chưa đến nhưng tâm sẽ phiền động, rối loan, bất an và đời sống tu thập bị thoái đọa.

Cụ thể, ta vừa siêng năng tu tập, vừa kiểm soát nội tâ, luôn giữ lòng khiêm hạ thấy mình nhỏ bé trước chư Thánh và mọi người …, để tiêu trừ tâm kiêu mạn, và luôn hoan hỷ trước thành công của người khác,dứt bỏ tâm ích kỷ hẹp hoi, hơn thua , đố kỵ, ác độ…

 

2. Trong đời sống  hằng ngày, khia phải tiếp xúc, lao tác, sắp xếp, tính toán, phải dụng công như thế nào?

Trong cuộc sống hằng ngày, khi tiếp xúc, lao tác, tính toán, hay lúc nghỉ ngơi… ta luôn kiểm soát thân và tâm, tâm luôn an trú nơi thân và luôn nhớ thân này là vô thường ( chánh niệm trong đời sống hằng ngày cực kỳ quan trọng)

 

3.Tại sao phải quán thân vô thường?

Vì khia ta án trú toàn thâ, sẽ tạo ra chấp thân. Biết thân vô thường, ta sẽ không còn chấp “thân này là thật, là của ta”. Và trong cái “không chấp thân” đó, ta sẽ mở ra cánh cửa trí tuệ, đi sâu vào tâm thức, pháp những thói hư tật xấu, cái bản ngã của ta. Nên vì vậy, cái biết toàn thân luôn đi dối với biết thân vô thường.

Nhờ quán thân vô thường lâu ngày,k ta phá dần được cán bản năng sâu kín, như ngày xưa ta tham, bây giờ ta hết tha; ngày xưa ta sân giận, bây giờ ta bớt dần sân giận…

Phá được chấp thân,ta sẽ nhẹ hàng, bớt phiền não, và trong cuộc sống ta sẽ dễ dàng thông cả, không phiền trách, khi huynh đệ ta rới vào lỗi lầm, sai sót. Thậm chí, ta tin rằng một ngày nào, huynh đệ sẽ thay đổi ngược lại so với  hôm nay…

Đứng trên giáo lý vông thường, chúng ta sẽ không bao giờ cố chấp mọi việc mãi tồn tại, cố đinh. Như nhìn sự giàu sáng thịnh vượng đang có, ta không ngày thờ co là giữ được mãi mãi bao đời. Nhận được bất cứ sự ưu ái nào đến với mình, ta cũng không chủ quan cho là người yêu quý mình mãi mãi. Đối đầu nghịch cảnh, trở ngại nào, ta vẫn giữ vững đạo tâm, không bi quan, tuyệt vọng vì biết rằng mọi điều rồi sẽ qua đi…

Cho nên, khi tu, bước thứ nhất “biết rõ toàn thân” giúp não ta trở lại đúng chứng năng và được thư giãn.

Nếu không thấy được thân vô thường, ta yêu quý thân ta, những bản năng tiềm tàng, sâu kín vẫn còn nguyên trong hành ấm. Lúc đó, tuy não thư giãn, những ích kỷ, ham muốn, sân hận, tham lam… vẫn có nguy cơ đưa đến hố sâu sa đọa về sau (do bản ngã còn nguyên).

 

Còn khi biết rõ toàn thân, tiếp đến biết thân vô thường, những nguy cơ đang tồn tại ấy sẽ dần dần tan biến. Đo là lý do vì sao Đức Phật dạy ta chiêm nghiệm thân này đến ngày nào xương cũng có lúc thant hành tro bụi và bay đi.

Trích từ: HƯỚNG DẪN THIỀN TÓM LƯỢC song ngữ Việt – Anh của Thượng Tọa: THÍCH CHÂN QUANG