Nghiên cứu

Đánh giá bộ huyệt Thủ châm lục khí bằng Máy Đo Kinh Lạc

Được sự cho phép của Thầy ĐẶNG ĐỨC THẢO, Trưởng bộ môn Châm Cứu Lục Khí.

Được sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn bè đồng nghiệp trong nước và ngoài nước.

Thực hiện bởi: Nhóm nghiên cứu và phát triển Châm Cứu Lục Khí, Hà Nội: gồm có 2 bác sĩ y học cổ truyền tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và các sinh viên y khoa tại các trường Đại học Y 

Mô tả phần mềm và máy đo: Máy đo cho phép chúng ta biết được dòng điện sinh học ở trong 12 đường kinh lạc như thế nào.

Vietnamese

Đánh giá liên quan Huyết áp, nhịp tim & Thủ châm lục khí (No: 04-06)

Được sự cho phép của Thầy ĐẶNG ĐỨC THẢO, Trưởng bộ môn Châm Cứu Lục Khí.

Được sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn bè đồng nghiệp trong nước và ngoài nước.

Thực hiện bởi: Nhóm nghiên cứu và phát triển Châm Cứu Lục Khí, Hà Nội: gồm có 2 bác sĩ y học cổ truyền tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và các cộng sự

Dụng cụ: máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM 7221 hãng OMRON

Vietnamese

Đánh giá liên quan Huyết áp, nhịp tim & Thủ châm lục khí (No: 01-03)

Được sự cho phép của Thầy ĐẶNG ĐỨC THẢO, Trưởng bộ môn Châm Cứu Lục Khí.

Được sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn bè đồng nghiệp trong nước và ngoài nước.

Thực hiện bởi: Nhóm nghiên cứu và phát triển Châm Cứu Lục Khí, Hà Nội: gồm có 2 bác sĩ y học cổ truyền tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và các cộng sự

Dụng cụ: máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM 7221 hãng OMRON

Vietnamese