TƯỢNG BÁT QUÁI VÀ TƯỢNG MẠCH

 

 

Vô cực sinh thái cực

Thái cực sinh lưỡng nghi

Lưỡng nghi sinh tứ tượng

Tứ tượng sinh bát quái

Dương sinh lục khí

Âm sinh ngũ hành

Hình thành vạn vật

Điều làm cho thiết chẩn của CCLK (LKA) trở nên đặc biệt logic, rõ ràng mạch lạc là việc đã dùng 8 quẻ tượng của bát quái để biểu trưng cho từng bộ mạch tại 2 tay.Cũng nhờ vào việc áp dụng y dịch lục khí vào mạch lý mà việc chẩn bệnh của kinh mạch cũng chính xác và rõ ràng hơn rất nhiều so với thiết chẩn cổ điển.Giúp người thầy thuốc tìm được tận cái gốc rễ của bệnh lý mà từ đó đem lại hiệu quả chữa bệnh hiếm có.Các thuật ngữ rườm rà, phức tạp,khó hiểu, mù mờ giờ đã được thay thế bằng vạch đứt, vạch liền hiển hiện ra trước mắt người thầy thuốc, vén bức màn bí mật, tăm tối, khó hiểu mà bấy lâu đã bao phủ lên phương pháp thiết chẩn.Làm cho người hậu học gỡ rối được “bao mối tơ lòng” trong việc học thiết chẩn để mà từ đó ngày một nâng cao trình độ thiết chẩn của bản thân đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả chữa bệnh bằng châm cứu. 

Bát Quái

Càn

Đoài

Ly

Chấn

Tốn

Khảm

Cấn

Khôn

Thiên/Trời

Trạch/Đầm

Hỏa/Lửa

Lôi/Sấm

Phong/Gió

Thủy/Nước

Sơn/Núi

Địa/Đất

 

 

 

 

 Tượng mạch: CCLK dùng 8 quái để thể hiện cho tượng mạnh tại 3 bộ Thốn – Quan – Xích

  • Lực ấn xuống mức 3 hạt đậu: gọi là sơ án chủ về dương
  • Lực ấn xuống mức 6 hạt đậu: gọi là trung án chủ về hòa
  • Lực ấn xuống mức 9 hạt đậu: gọi là trọng án chủ về âm

 

Tại mỗi mức: bộ nào có thấy mạch nhảy tại đầu ngón tay thì dùng vạch liền để thể hiện |  nếu không thấy dùng vạch đứt   :      để thể hiện.

 

Ví dụ:

 

 

Thốn

Quan 

Xích 

Sơ án

|

:

|

Trung án

:

|

|

Trọng án

|

|

:

 

 

Tổng kết lại ta có:

  • Bộ Thốn   quẻ ly
  • Bộ Quan   quẻ
  • Bộ Xích   quẻ tốn

Ý nghĩa của tượng mạch

 

Quẻ tượng

Tên quẻ

Tình trạng

Kinh âm

Kinh dương

Liên lạc giữa kinh âm và kinh dương

Càn

Mạch tốt

Đi lên tốt

Đi xuống tốt

Tốt

Khảm

Mạch tốt, khỏe

Đi lên tốt

Đi xuống tốt

Tốt

Cấn

Mạch bệnh

Lên quá nhanh

Không xuống được

Không hòa

bệnh thuộc hư nhiệt

Chấn

Mạch bệnh

Lên không được

Xuống quá nhanh

Không hòa

bệnh thuộc hư hàn

Tốn

Mạch bệnh

Đi lên nhanh

Xuống chậm

Có hòa

bệnh dễ chữa

Ly

Mạch bệnh

Đi lên khó

Đi xuống khó

Không hòa

Bệnh nặng

Khôn

Mạch bệnh

Không còn khí huyết

Không còn khí huyết

Không hòa

Mạch tuyệt

Đoài

Mạch bệnh

Lên chậm

Xuống nhanh

Có hòa

Bệnh dễ chữa

 (LKA)