Danh mục bài giảng trên youtube

Danh mục các bài giảng bộ môn Châm cứu lục khí 

Để hỗ trợ cho việc học tập châm cứu lục khí ngày càng trở nên đơn giản và thuận tiện, chúng tôi xin hướng dẫn cách tìm kiếm các nội dung học tập của bộ môn châm cứu lục khí của Thầy Đặng Đức Thảo trên youtube. Theo đó, bạn có thể tìm thấy ngay vấn đề mình yêu thích, quan tâm hoặc đang thắc mắc một cách dễ dàng.

 

Cách tìm video bài giảng về châm cứu lục khí của Thầy Đặng Đức Thảo  trên youtube như sau:

Vào website: youtube.com --> trong ô search gõ:

“bài học châm cứu và mạch lý – bài …”

 Danh mục bài giảng: Lý luận cơ bản

 - Lý luận căn bản về âm dương, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, ngũ hành: bài 1, bài 2

- Tượng chính xác của thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm: bài 3a,3b

- Sự tồn tại của khí thử và chứng minh, lý giải đồ hình lục khí: bài 3c,3d

- Sử dụng bảng tử vi chứng minh, giải thích sự hợp lý của hành thử và đồ hình của lục khí:

bài 4a,4b,4c,4d

- Sự hình thành hai khí quyết âm và dương minh, sự vận hành 6 khí trong cơ thể: bài 5

- 12 đường kinh trong cơ thể, sự tương ứng của 6 hành với kinh mạch và tạng phủ: bài 6

- Sự liên hệ của 6 kinh âm và 6 kinh dương trong cơ thể theo châm cứu lục khí: bài 7

- Chiều vận hành của khí huyết trong 12 đường kinh theo châm cứu lục khí: bài 8

- Bổ, tả, bình bổ bình tả theo châm cứu lục khí: bài 9

- Tổng quan về toàn bộ huyệt vị châm cứu: bài 10

- Sự hình thành bộ mạch của châm cứu lục khí: bài 11

- Ôn tập sự hình thành bộ mạch lục khí: bài 55 từ 16:00 đến hết

- Ngũ du huyệt, nguyên huyệt, lạc huyệt khích huyệt. Giờ chủ đạo của 12 kinh khí theo châm cứu lục khí: bài 12

- Bát cương, tứ chẩn, bát pháp: bài 13a, 13b.

- Sự vận hành lục khí, kinh mạch theo giờ: bài 16a, bài 16b, bài 16c

- Ôn tập so sánh lý luận ngũ hành và lục khí: bài 35a, bài 35b

- Giảng lại về ngũ hành: bài 47 ở 2/3 đầu video

- Lạc huyệt, khích huyệt trong ngũ hành: bài  62

- Lạc huyệt, khích huyệt trong lục khí: bài 63, bài 64 từ đầu à15:00

- Học thêm về lạc huyệt, khích huyệt: bài 67 từ 45:00-> 56:00

- Học thêm về tam tiêu: Bài 76 phần đầu

- Ôn tập thêm về ngũ hành, lục khí trong dùng huyệt: Bài 84 phần đầu

- Mộ huyệt, bối du huyệt: Bài 88 từ đầu đến 14:00

(Còn tiếp)

Danh mục bài giảng: Mạch lý

- Phương pháp xem mạch của châm cứu lục khí, ý nghĩa của từng quẻ dịch trong mạch lý: bài 13b,13c,13d

- Bát quái và chẩn mạch: bài 16d, 16e

- Chẩn mạch trong châm cứu lục khí: bài 17

- So sánh bộ mạch ngũ hành và bộ mạch lục khí: bài 14

- Kĩ thuật xem mạch và tự mình xem mạch: bài 18c

- Mạch lý theo châm cứu lục khí : bài 20a từ đầu đến phút 10:20

- Mạch phù: bài 20a, bài 20b, bài 20c, bài 20d, bài 20e, bài 21a, bài 21b, bài 21c, bài 21d, bài 21e

- Mạch trầm: bài 23a, bài 23b, bài 23c

- Mạch trì: bài 25a, bài 25b

- Mạch sác: bài 27a, bài 27b

- Mạch tế: bài 28b

- Mạch đại: bài 29b

- Thất quái mạch: bài 31b

- Học sâu thêm về mạch trầmbài 45, 2/3 đầu bài giảng

- Học sâu thêm về mạch phù: bài 46, 2/3 đầu bài giảng

- Học sâu thêm về mạch lý: bài 48 từ đầu đến 01:10

- Các bộ mạch của người xưa: Bài 77

 

(còn tiếp)

Danh mục bài giảng: Các bộ huyệt trị liệu 

- Bộ Thổ: bài 32a, bài 32b, bài 33a, bài 33b

- Bộ Thổ thủ châm thực hành dán huyệt: bài 34a, bài 34b

- Bộ Thổ túc châm: bài 43

- Bộ Thổ tổng ôn trao đổi khí huyết 1 bộ: Bài 49

Bộ Thổ Âm châm thực hành dán huyệt: Bài 55 từ đầu đến 16:00, bài 57 từ đầu đến 06:00

Bộ Thổ trao đổi khí huyết với 2 bộ: bài 56

- Bộ Thổ thủ châm kết hợp lạc huyệt, khích huyệt: bài 64 từ 15:00à hết

- Bộ Thổ túc châm kết hợp lạc huyệt, khích huyệt: Bài 65

- Bộ Thổ âm châm, dương châm kết hợp lạc huyệt, khích huyệt: Bài 66

- Bộ Thổ tổng ôn kết hợp lạc huyệt, khích huyệt: bài 67 từ đầu ->45:00

- Bộ Thổ và nhị hợp, tam hợp, tứ hành xung, lạc huyệt, khích huyệt, mạch lý: Bài 68, Bài 69, Bài 70, Bài 71, Bài 72, bài 73 từ đầu đến 26:00

*****

- Bộ Thử thủ châm: bài 36a, bài 36b, bài 37a, bài 37b

- Bộ Thử túc châm: bài 44

- Bộ Thử trao đổi khí huyết với 1 bộ: Bài 50

- Bộ Thử trao đổi khí huyết với 2 bộ: bài 57

- Bộ Thử kết hợp huyệt lạc, huyệt khích: Bài 73 từ 26:00 đến hết

- Bộ Thử học sâu thêm: Bài 74, Bài 75

*****

- Bộ Hỏa thủ châm: bài 38, bài 39

- Bộ Hỏa túc châm: bài 46 ở 1/3 cuối video

- Bộ Hỏa tổng ôn trao đổi khí huyết 1 bộ: Bài 52

- Bộ Hỏa trao đổi khí huyết với 2 bộ: bài 59

- Bộ Hỏa ôn tập + huyệt lạc, huyệt khích: Bài 82

- Bộ Hỏa ôn tập: Bài 83, Bài 85

****

- Bộ Thủy thủ châm: bài 40

- Bộ Thủy túc châm: bài 45

- Bộ Thủy tổng ôn trao đổi khí huyết 1 bộ: Bài 51

Bộ Thủy trao đổi khí huyết với 2 bộ : bài 58

- Bộ Thủy ôn tập + huyệt lạc, huyệt khích: Bài 87

Bộ Thủy ôn tập: bài 88 từ 14:00 -> hết

- Bộ Thủy ôn tập trao đổi khí huyết 2 bộ: Bài 89 từ đầu  đến 18:00

*****

- Bộ Kim thủ châm: bài 41

- Bộ Kim túc châm: bài 48 từ 01:10 đến hết

- Bộ Kim tổng ôn trao đổi khí huyết 1 bộ: Bài 54

Bộ Kim trao đổi khí huyết với 2 bộ : bài 60

- Bộ Kim ôn tập + huyệt lạc, huyệt khích: Bài 80

Bộ Kim ôn tập: Bài 81

 

*****

- Bộ Mộc thủ châm: bài 42

- Bộ Mộc túc châm: bài 47 ở 1/3 cuối video

- Bộ Mộc tổng ôn trao đổi khí huyết 1 bộ: Bài 53

Bộ Mộc trao đổi khí huyết với 2 bộ : bài 61

Bộ Mộc ôn tập, kết hợp với huyệt lạc, huyệt khích: Bài 76

- Bộ Mộc ôn tập trao đổi khí huyết với 1 bộ: Bài 78

- Bộ Mộc ôn tập trao đổi khí huyết với 2 bộ: Bài 79

*****

- Trao đổi khí huyết trong bộ huyết Thủy, Mộc, Thổ+ lạc khích: Bài 89 từ 18:99 đến hết

- Trao đổi khí huyết trong bộ khí Thử, Kim, Mộc + lạc khích: Bài 90 phần đầu nói về xem mạch

- Trao đổi khí huyết 3 bộ: Thổ, Kim, Thủy + lạc khích: Bài 91

- Trao đổi khí huyết 3 bộ Thử, Mộc, Hỏa + lạc khích: Bài 92 phần đầu nói về xem mạch

- Trao đổi khí huyết 3 bộ Kim, Thủy, Thử + lạc khích: Bài 93 từ 15:00 đến hết

- Trao đổi khí huyết 3 bộ Thủy, Thử, Mộc + lạc khích: Bài 95 từ 35:00 đến hết

- Trao đổi khí huyết 3 bộ Hỏa, Thổ, Kim + lạc khích: Bài 96 từ 35:00 đến hết

- Trao đổi khí huyết 3 bộ Mộc, Thủy, Hỏa + lạc khích: Bài 99 từ 14:00 đến hết

- Trao đổi khí huyết 3 bộ Hỏa, Kim, Mộc + lạc khích: Bài 100 từ 30:00 đến hết

- Trao đổi khí huyết 3 bộ Thổ, Thủy, Hỏa + lạc khích: Bài 101

******

-Điều trị cấp cứu: Bài 100 từ đầu đến 30:00

 

(còn tiếp)

Danh mục bài giảng Huyệt vị lục khí

- Huyệt lục khí trên kinh túc thái âm tỳ và thủ thái âm phế: bài 15a, 15b

- Huyệt lục khí trên kinh thủ thái dương tiểu trường và túc thái dương bàng quang: bài 22a, bài 22b, bài 22c, bài 22d, bài 22e

- Huyệt lục khí trên kinh túc dương minh vị và thủ dương minh đại trường: bài 18a, bài 18b

- Huyệt lục khí trên kinh túc thiếu âm thận và thủ thiếu âm tâm: bài 19a

- Thực hành xác định vị trí các  huyệt của kinh: tỳ, phế, vị, đại trường, thận, tâm trên người: bài 19b, bài 19c, bài 19d

- Huyệt lục khí trên kinh túc quyết âm can và thủ quyết âm tâm bào: Bài 24

- Huyệt lục khí trên kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh và túc thiếu dương đởm:

bài 26a, bài 26b

- Huyệt lục khí trên 3 kinh âm: bài 28a

- Huyệt lục khí trên 3 kinh dương: bài 29a

- Chu kì vận hành của các huyệt lục khí theo bảng tử vi: bài 30a, 30b

- Ôn tập chu kì vận hành của các huyệt lục khí theo bảng tử vi: bài 31a

 

(còn tiếp)

Bài liên quan:

 

(LKA)