HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THIẾU DƯƠNG ĐỞM

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THIẾU DƯƠNG ĐỞM

 

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Mộc   

Túc khiếu âm    

GB-44

Bên ngoài ngón chân thứ 4, cách góc móng chân chừng 0,1 thốn. Huyệt trên đường tiếp giáp da gan chân - mu chân.

Vinh

Hỏa

Hiệp khê

GB-43

Khe giữa xương bàn chân ngón thứ 4 và 5, huyệt nằm ở đầu kẽ giữa 2 ngón chân, phía trên mu chân.

Du

Thổ  

Túc lâm khấp

 GB-41  

Chỗ lõm phía trước khớp xương bàn - ngón chân thứ 4- 5.

Nguyên

Kim

Khâu khư 

GB-40

Ở phía trước và dưới mắt cá ngoài chân, nơi chỗ lõm của khe xương cạnh nhóm cơ duỗi dài các ngón chân, hoặc từ ngón chân thứ 4 kéo thẳng lên mắt cá gặp chỗ lõm hoặc lấy ở chỗ lõm giữa huyệt Thân Mạch và huyệt Giải Khê, ấn vào thấy tức.

Kinh

Thủy

Dương phụ

 GB-38

Trên đỉnh mắt cá ngoài 4 thốn, ở bờ trước xương mác.

Hợp

Thử

Dương lăng tuyền

GB-34

Ở chỗ lõm phía trước và dưới đầu nhỏ của xương mác, nơi thân nối với đầu trên xương mác, khe giữa cơ mác bên dài và cơ duỗi chung các ngón chân

Lạc

Không có

Quang minh 

GB-37

Trên đỉnh mắt cá ngoài 5 thốn, gần bờ trước xương mác, trong khe duỗi chung các ngón chân và cơ mác bên ngắn.

Khích

Không có

Ngoại khâu

GB-36

Trên mắt cá chân 7 thốn, phía sau huyệt Dương Giao, đo ngang ra 1 thốn, ở bờ sau xương mác, khe giữa cơ mác bên đùi và cơ dép.

[[{"fid":"116","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":345,"width":281,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"117","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":363,"width":335,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"119","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":461,"width":389,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"120","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":304,"width":510,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"121","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":476,"width":496,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"122","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":559,"width":465,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"123","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":522,"width":476,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"124","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":378,"width":321,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)