HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THIẾU ÂM THẬN

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THIẾU ÂM THẬN

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Thử

Dũng tuyền 

KI(KID) 01

Dưới lòng bàn chân, huyệt ở điểm lõm khi co bàn chân, chỗ giữa ngón thứ 2 và thứ 3.

Vinh

Mộc

Nhiên cốc

 KI(KID) 02

Chỗ lõm sát bờ dưới xương thuyền, trên đường nối da gan chân và mu chân.

Du

Hỏa

Thái khê 

KI(KID) 03

Trung điểm giữa đường nối bờ sau mắt cá trong nối và mép trong gân gót.

Kinh

Thổ

Phục lưu

KI(KID) 07

Từ huyệt Thái khê đo thẳng lên 2 thốn, chỗ lõm bờ trước gân gót.

Hợp

Kim 

Âm cốc

 KI(KID) 10

Trên bờ sau nếp gấp gối sau, giữa gân cơ bán gân và gân cơ bán mạc.

Lạc

Không có

Đại chung 

KI(KID) 04

Phía sau mắt cá chân trong, chỗ lõm tạo nên do gân gót bám vào bờ trên trong xương gót.

Khích

Không có

Thủy tuyền

KI(KID) 05

Thẳng dưới huyệt Thái khê 1 thốn, trên xương gót chân chỗ lõm vào.

[[{"fid":"172","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":594,"width":419,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"173","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":361,"width":525,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"175","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":484,"width":505,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"176","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":338,"width":490,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"177","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":526,"width":477,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)