HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THÁI DƯƠNG BÀNG QUANG

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THÁI DƯƠNG BÀNG QUANG

 

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Thủy  

Chí âm   

BL(UB)-67

Ở cạnh ngoài gốc móng ngón út, cách gốc móng khoảng hơn 0,1 thốn

Vinh

Thử

Thông cốc

BL(UB)-66

Chỗ lõm phía trước khớp bàn và ngón út

Du

 Mộc 

Thúc cốt

 BL(UB)-65 

Ở chỗ lõm cạnh ngoài, sau đầu nhỏ xương bàn chân nối với ngón 5

Nguyên

Hỏa

Kinh cốt

BL(UB)-64

Ở cạnh ngoài bàn chân, phía dưới đầu mẩu xương to (đầu trong xương bàn ngón út)

Kinh

Thổ

Côn lôn

 BL(UB)-60

Bàn chân để ngang bằng, ở phía sau mắt cá ngoài 0,5 thốn, chỗ giữa mắt cá và gân gót, đối chiều với Thái khê ở phía trong.

Hợp

Kim 

Ủy trung

BL(UB)-40

Giữa nếp gấp sau khuỷu chân

Lạc

Không có

Phi dương

BL(UB)-58

Ngồi ngay, để thõng chân, từ mắt cá ngoài lên 7 thốn, khoảng gần huyệt Thừa sơn chéo xuống và ra ngoài 1 thốn.

Khích

Không có

Kim môn

BL(UB)-63

Bàn chân ngay ngắn, từ Thân mạch xuống và ra trước 0,5 thốn chỗ lõm giữa 2 đốt xương cổ chân xuống.

[[{"fid":"130","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":598,"width":431,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"131","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":392,"width":235,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"132","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":404,"width":497,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"133","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":407,"width":517,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"134","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":361,"width":531,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"135","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":549,"width":435,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)