HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THÁI ÂM TỲ

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC THÁI ÂM TỲ

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Kim

Ẩn bạch

Sp 01

Góc trong ngón chân cái, cách móng chân 0,1 thốn.

Vinh

Thủy

Đại đô

Sp 02

Bờ trong xương ngón cái,trên đường tiếp giáp lằn da gan bàn chân chỗ dưới chỏm xương bàn chân.

Du

Thử

Thái bạch

Sp 03

Chỗ lõm phía sau dưới đầu xương bàn chân thứ 1,trên đường tiếp giáp lằn da gan bàn chân .

Kinh

Mộc

Thương khâu

Sp 05

Chỗ lõm phía dưới trước mắt cá chân trong, nằm giữa gân cơ cẳng chân sau và khớp sên-thuyền

Hợp

Hỏa

Âm lăng tuyền

Sp 09

Chỗ lõm tạo bởi bờ sau trong đầu trên xương chày với đường ngang qua nơi lồi cao nhất của củ cơ cẳng chân trước xương chày, cách nếp gấp đầu gối 2,5 thốn.

Lạc

Không có

Công tôn

Sp 04

Chỗ lõm nơi tiếp nối của thân và đầu sau xương bàn chân 1, trên đường tiếp giáp lằn da gan bàn chân.

 

Khích

Không có

Địa cơ

Sp 08

Ở sát bờ sau trong xương chày, dưới huyệt Âm lăng tuyền 3 thốn.

[[{"fid":"184","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":542,"width":541,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"185","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":532,"width":409,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"186","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":344,"width":532,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"187","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":332,"width":504,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"188","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":368,"width":499,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"189","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":595,"width":490,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)