HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ THIẾU DƯƠNG TAM TIÊU

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ THIẾU DƯƠNG TAM TIÊU

 

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Hỏa    

Quan xung     

SJ(TE)-01

Bàn tay ngửa lên, co ngón đeo nhẫn lại, lấy ở cạnh ngoài gốc móng (về phía ngón út) cách 0,1 thốn.

Vinh

Thổ

Dịch môn

SJ(TE)-02

Úp bàn tay, lấy ở cuối nếp gấp khe ngón đeo nhẫn và ngón út, bên ngoài khớp ngón và bàn tay.

Du

Kim  

Trung chử

SJ(TE)-03  

Úp bàn tay, lấy ở chỗ lõm sau khớp ngón và bàn, trong khe xương bàn số 4 và 5.

Nguyên

Thủy

Dương trì

SJ(TE)-04

Bàn tay úp, hơi gập cổ tay, lấy ở chỗ lõm cạnh ngoài gân lớn chính giữa cổ tay (gân cơ duỗi chung), thẳng khe ngón 3 và ngón 4 lên.

Kinh

Thử

Chi cấu

 SJ(TE)-06

Bàn tay úp, khuỷu tay hơi co, từ huyệt Ngoại quan lên 1 thốn, khe giữa 2 xương.

Hợp

Mộc 

Thiên tỉnh

SJ(TE)-10

Ngồi ngay, co khuỷu tay, từ lồi mỏm khuỷu lên 1 thốn, giữa chỗ lõm là huyệt.

Lạc

Không có

Ngoại quan   

SJ(TE)-05

Úp bàn tay, hơi co khuỷu tay, từ huyệt Dương tri lên 2 thốn, giữa khe xương trụ và xương quay.

Khích

Không có

Hội tông

SJ(TE)-07

Bàn tay úp, khuỷu tay hơi co, từ khớp cổ tay lên 3 thốn là huyệt Chi câu, từ đó sang cạnh xương trụ (phía ngón út) 1 ngón tay, sát cạnh xương trụ hướng về xương quay.

[[{"fid":"125","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":417,"width":404,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"126","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":446,"width":518,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"127","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":380,"width":450,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"128","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":272,"width":459,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"129","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":419,"width":381,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)