HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ THIẾU ÂM TÂM

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ THIẾU ÂM TÂM

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Mộc

Thiếu xung

HE(HT) 09

Ở ngón út phía xương mác,cách góc móng tay 0,1 thốn.

Vinh

Hỏa

Thiếu phủ

HE(HT) 08

Nằm giữa xương bàn tay thứ 4 và thứ 5,khi nắm tay lại huyệtnằm ở giữa ngón út và ngón nhẫn hướng vào lòng bàn tay.

Du

Thổ

Thần môn

HE(HT) 07

Ở phía xương trụ,trên lằn cổ tay,sau xương nguyệt,chỗ lõm sát bờ ngoài gân cơ trụ trước và góc ngoài bờ trên xương trụ.

Kinh

Kim

Linh đạo

HE(HT) 04

Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay 1,5 thốn.

Hợp

Thủy

Thiếu hải

 HE(HT) 03

Co tay, huyệt nằm giữa cuối đầu nếp gấp khuỷu tay và mỏm trên lồi cầu.

Lạc

Không có

Thông lý

HE(HT) 05

Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay (huyệt Thần môn) 1 thốn.

Khích

Không có

Âm khích

HE(HT) 06

Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay (huyệt Thần môn) lên 0,5 thốn.

[[{"fid":"178","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":600,"width":683,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"179","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":450,"width":465,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"180","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":467,"width":515,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"181","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":494,"width":464,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"182","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":500,"width":492,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"183","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":341,"width":491,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan: