HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ THÁI DƯƠNG TIỂU TRƯỜNG

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ THÁI DƯƠNG TIỂU TRƯỜNG

 

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Thử  

Thiếu trạch   

SI-01  

Góc trong chân móng ngón tay út, cách chân móng 0,1 thốn.

Vinh

Mộc

Tiền cốc

 SI-02  

Chỗ lõm xương ngón tay thứ 5 về hướng xương trụ, nắm tay lại huyệt ở trước lằn chỉ tay ngón út và bàn nơi tiếp giáp da gan và mu tay.

Du

 Hỏa  

Hậu khê   

SI-03

Hơi nắm tay lại(như trong tay cầm quả bóng), huyệt nằm ở đầu trong đường vân tim của bàn tay.

Nguyên

Thổ

Uyển cốt  

SI-04

Phía bờ trong bàn tay, chỗ lõm giữa xương móc và xương bàn tay thứ 5.

Kinh

Kim

Dương cốc

SI-05

Ở bờ trong cổ ngón tay, nơi chỗ lõm giữa xương đậu và đầu mỏm trâm xương trụ.

Hợp

Thủy

Tiểu hải

 SI-08 

Co khuỷu tay lại, huyệt ở giữa mỏm khuỷu và mỏm trên ròng rọc đầu dưới xương cánh tay, chỗ lõm vào.

Lạc

Không có

Chi chánh

SI-07

Nằm trên đường nối giữa huyệt Dương cốc và huyệt Tiểu hải, huyệt Dương cốc thẳng lên 5 thốn.

Khích

Không có

Dưỡng lão

ST-06

Co khuỷu tay thành góc thẳng, bàn tay hướng về ngực, huyệt ở mỏm trâm xương trụ.

[[{"fid":"136","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":413,"width":386,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"137","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":379,"width":399,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"138","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":405,"width":461,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"140","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":402,"width":348,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"141","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":471,"width":363,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)