HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ QUYẾT ÂM TÂM BÀO

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ QUYẾT ÂM TÂM BÀO

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Thổ

Trung xung

P(PE)-09

Điểm chính giữa đầu ngón trỏ

Vinh

Kim  

Lao cung

 P(PE)-08

Huyệt nằm trên gan bàn tay, khi co tay nắm lại huyệt nằm ở giữa đầu móng tay ngón 3 và ngón 4 chỉ vào bàn tay.

Du

Thủy

Đại lăng

P(PE)-07

Ở ngay trên lằn nếp cổ tay, giữa gân cơ tay lớn và bé

Kinh

Thử  

Giản sử

P(PE)-05

Nếp gấp cổ tay thẳng lên 3 thốn, giữa khe gân cơ gan tay lớn và bé.

Hợp

Mộc   

Khúc trạch  

 P(PE)-03

Trên bờ sau nếp gấp gối sau, giữa gân cơ bán gân và gân cơ bán mạc.

Lạc

Không có

Nội quan 

P(PE)-06

Dưới huyệt Gian sử 1 thốn, từ nếp gấp cổ tay thẳng lên 2 thốn, giữa khe gân cơ tay gan lớn và bé.

Khích

Không có

Khích môn  

P(PE)-04

Nếp gấp cổ tay thẳng lên 5 thốn, giữa 2 khe cơ tay gan lớn và bé.

[[{"fid":"164","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":614,"width":777,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"165","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":515,"width":427,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"167","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":569,"width":528,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"168","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":560,"width":529,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"169","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":420,"width":450,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"171","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":449,"width":541,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)