Hỏi Đáp 72 - Thắc mắc về mạch

Con chào thầy!

- Tình cờ xem được các clip của Thầy giảng dạy về châm cứu lục khí trên Youtube, con đã say sưa tìm hiểu và đã nắm được nguyên tắc của Thủ Châm, Túc Châm, Âm Châm và Dương Châm. Con đã áp dụng lên bản thân và bạn của con và đã thấy rõ mạch chuyển sau khi dán huyệt lục khí.
- Theo nguyên tắc của châm cứu lục khí khi áp dụng đúng bộ mạch thì mạch sẽ chuyển, bệnh lui. Bệnh lui chậm hay nhanh tùy vào bộ mạch chọn hợp hay không. Vậy thưa thầy, trước đến nay, từ lúc áp dụng châm cứu lục khí vào lâm sàng thầy có gặp những trường hợp mạch không chuyển không? Có rất nhiều bệnh rất nặng, nếu mạch chuyển được thì sẽ chữa hết không thầy? Với cách lý luận này có ai đã áp dụng vào Dược lý chưa thầy?
Con chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Trả lời: 

TÍN THÂN MẾN,
MẠCH CHUYỂN THÌ BỆNH CHUYỂN, ĐÓ LÀ QUY LUẬT CỦA NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ BẰNG MỌI PHƯƠNG PHÁP NÓI CHUNG, CHÂM CỨU LỤC KHÍ NÓI RIÊNG.

TRONG CHÂM CỨU LỤC KHÍ, NGOÀI CÁC HUYỆT NGŨ DU, CHÚNG TA CÒN CÓ CÁC HUYỆT KHÁC HỖ TRỢ NHƯ LẠC, KHÍCH, KKBM VÀ HUYỆT A THỊ. TUỲ THEO BỊNH CẤP HAY MÃN TÍNH, TA ÁP DỤNG THÊM CÁC HUYỆT TRÊN, CHẮC CHẮN MẠCH SẼ CHUYỂN, TUY NHIÊN TRÊN THỰC TẾ, CÓ CÁC BỊNH MẠCH SẼ KHÔNG CHUYỂN ĐƯỢC NHIỀU VÌ CÁC LÝ DO SAU :

-- BỊNH DO NGHIỆP , ĐỂ HỖ TRỢ CHO BỊNH, BỊNH NHÂN NÊN PHỐI HỢP VỚI " SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG", VIỆC NÀY MỚI NGHE CÓ VẺ KHÔNG KHOA HỌC, NHƯNG NÓ RẤT ĐÚNG VỚI NIỀM TIN.
-- BỊNH DO TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT THƯỜNG XUYÊN, CÁC ĐỌC TỐ NÀY ĐÃ NHIỄM SÂU VÀO TẠNG PHỦ, NÊN TRÁNH XA CÁC LOẠI HOÁ CHẤT NÀY, THÌ CHÂM CỨU LỤC KHÍ CÓ THỂ TẨY RỬA CÁC ĐỘC TỐ ĐÃ NHIỄM VÀO CƠ THỂ TỪ TRƯỚC.
-- KHUYÊN BỊNH NHÂN NÊN LOẠI TRỪ TÂM NIỆM XẤU, ÁC...VV... NHƯ THAM, SÂN, SI.... THÍ DỤ : DO THAM, BN SẼ CÓ NHỮNG LO TOAN , TÍNH TOÁN HÒNG CHIẾM ĐOẠT NÀY NỌ ĐỂ TƯ LỢI ...VV... HOẶC DO TỨC GIẬN ĐIỀU GÌ, KHÍ VÀ HUYẾT SẼ RỐI LOẠN , MẤT NGỦ LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY BỊNH...VV.... NÀO BUỒN, BỰC, SỢ HÃI ....VV.... MÀ ĐÔNG Y NÓI ĐẾN LÀ GIẬN HẠI GAN, BUỒN HẠI THẬN ...VV....
CHỮA THÂN BỊNH, CHÚNG TA CŨNG NÊN KHUYÊN BỊNH NHÂN VỀ TÂM BỊNH NỮA.
-- ĂN UỐNG CŨNG LÀ NGUYÊN NHÂN CĂN BẢN TRONG ĐIỀU TRỊ .

TÍN CÓ THỂ EMAIL, HOẶC ĐT CHO BÁC SĨ LÊ HẢI TRONG TRANG WEB SAU ĐỂ HỎI VỀ DỤNG DƯỢC TRONG CHÂM CỨU LỤC KHÍ NHÉ :
WWW.LUCKHIACUPUNCTURE.ORG.
NẾU Ở TRONG MIỀN NAM, CON CÓ THỂ EMAIL CHO CHÚ ĐÚNG Ở TÂN CHÂU, CHÚ ĐÃ ÁP DỤNG THUỐC NAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU LỤC KHÍ