Có & không khi xem mạch

Việc chẩn đoán bệnh của châm cứu lục khí sử dụng chủ yếu việc xem mạch nhân nghinh và khí khẩu. Không những thế bộ mạch này còn dùng để lựa chọn bộ huyệt, kiểm tra kết quả điều trị ngay sau khi kích thích huyệt để biết là thầy thuốc dùng huyệt đúng hay là sai, có cần thêm hay bớt huyệt hay không cũng như là làm tiêu chuẩn để so sánh, nhận biết quá trình chuyển biến của bệnh tật trong cơ thể người bệnh sau những ngày điều trị bằng châm cứu lục khí.

Thầy thuốc chữa bệnh hay là người có thể tìm ra được gốc rễ bệnh tật trong cơ thể và tâm trí của bệnh nhân để từ đó tìm ra cách hóa giải cái gốc rễ đó giúp cho người bệnh có thể hồi phục được cả thân bệnh và tâm bệnh.

Vậy làm sao có thể tìm được cái gốc rễ đó? Chúng ta hiện đang là người áp dụng phương pháp châm cứu lục khí trong việc điều trị hàng ngày, vậy chúng ta sẽ dùng việc xem mạch để cố gắng lần tìm ra cho được cái gốc bệnh đó. Điều khó ở đây là cùng một người bệnh, cùng một bộ mạch, cùng một căn nguyên gây bệnh… nhưng mà có người thầy thuốc sau khi bắt mạch tìm ra được 30% nguyên nhân gây bệnh, người thầy khác thì tìm ra 50% nguyên nhân ngay bệnh, người thầy khác nữa tìm ra được 70% nguyên nhân gây bệnh v..v để giải thích và tìm kiếm câu trả lời cho việc nâng cao trình độ và kĩ năng chẩn đoán bệnh – kĩ thuật xem mạch cho những người nào mong muống sử dụng môn châm cứu lục khí trong việc chữa bệnh cứu người chúng ta hãy theo giõi phần hỏi đáp sau:

- Hỏi: bộ mạch lục khí CÓ cái gì?

- Đáp: bộ mạch lục khí CÓ sự hiện diện của:

+ Vô cực

+ Âm dương

+ Tứ tượng

+ Bát quái (8 quẻ đơn)

+ Lục thập tứ quái (64 quẻ kép)

+ Khí huyết toàn thân và từng tạng phủ

+ Lục khí toàn thân và trong từng kinh lạc

+ Sự vận hành của12 đường kinh mạch

+ Sự vận hành của kì kinh bát mạch

+ Các nguyên nhân gây bệnh

+ Pháp chữa bệnh

+ Gốc bệnh

+ Bệnh tật

+ Sức khỏe

- Hỏi: Bộ mạch lục khí KHÔNG có cái gì?

- Đáp: Khi người thầy thuốc KHÔNG có: trí tuệ, tĩnh tâm, an lạc, lòng từ bi thì sẽ KHÔNG thấy những gì ẩn chứa trong bộ mạch lục khí khi xem mạch.

- Hỏi: tại sao lại KHÔNG thấy?

- Đáp: vì nếu không có: trí tuệ, tĩnh tâm, an lạc, lòng từ bi thì lục khí ngay lúc đó sẽ trở thành ngũ hành, cánh cửa thông tin mà bộ mạch lục khí sẽ bị đóng lại, chỉ khi nào ta CÓ những điều trên thì lúc đấy cánh cửa lại lập tức mở toang cho ta tìm hiểu.

- Hỏi: ý nghĩa thậm thâm của CÓ – KHÔNG  khi xem mạch là gì?

- Đáp: mạch của người bệnh động là CÓ, tâm thầy thuốc không động là KHÔNG, trong cái CÓ của mạch tồn tại cái KHÔNG của gốc bệnh. Vậy theo quy luật “Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu” thì ta thấy có cái KHÔNG này thì mới tìm thấy KHÔNG kia, tức là người thầy thuốc xem mạch giữ tâm mình là KHÔNG thì sẽ tìm thầy được gốc bệnh

 

Tóm lại: muốn xem mạch nhân nghinh và khí khẩu thì cần chú ý những điểm sau để tìm được gốc bệnh:

- Không gian, môi trường, điều kiện, thời điểm… xem mạch phải chuẩn

- Bệnh nhân thư giãn, thoải mái, tin tưởng

- Thầy thuốc: thư giãn, thoải mái, tập trung trí tuệ xét lực mạch tại từng mức hạt đậu một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

 

Bài liên quan:

 

 

 (LKA)