So sánh châm cứu lục khí và châm cứu cổ điển

 

Vietnamese

English

Châm cứu cổ điển

Châm cứu lục khí

Nguồn gốc

history

Phương đông, phần nhiều là Trung quốc

Việt Nam

Học thuyết âm dương, ngũ hành 

Học thuyết âm dương, y dịch lục khí

Lý luận

Theory

qi, TM concept of diseases, Traditonal diagnosis

luc khi, mostly by luckhi pulse, harmonize and stablizing

Chẩn đoán

diagnosis

Vọng , văn , vấn , thiết

Chủ yếu dựa vào bộ mạch lục khí

Đồ hình

Diagram

Theo đồ hình của ngũ hành chỉ có 1 chiều thuận sinh

Theo đồ hình lục khí có chiều thuận sinh và phản sinh

Kinh lạc

Channels

Dùng 12 Kinh + KKBM

Dùng 12 Kinh + KKBM

Chưa thống nhất trong đồ hình liên hệ của 12 đường kinh

Thật sự rõ ràng

Chưa rõ trong chu kì kinh khí

Hợp lý theo y dịch lục khí

Huyệt vị thường dùng

Common used acupoints

Rất nhiều hàng trăm hàng nghìn huyệt, phân ra huyệt chính huyệt phụ theo kinh nghiệm

Huyệt lục khí, huyệt lạc, huyệt khích, huyệt KKBM: có 98 huyệt

Công thức huyệt

Acupoints fomular

Theo kinh nghiệm sách xưa để lại

Theo chẩn mạch

Theo kinh nghiệm từng thầy thuốc và ngày càng nhiều phương huyệt khác nhau

Phối giữa: Thủ châm, túc châm, âm châm, dương châm

Cách châm

Needling technique and de-qi sensation

châm bổ, châm tả, châm bình bổ bình tả. Châm phải đắc khí mới có tác dụng

Châm huyệt lục khí, không cần phải đắc khí

Pháp trị bệnh

Treatment method

Bổ - Tả
cái ta sinh
cái ta khắc
cái sinh ta
cái khắc ta
Bổ tả để lập lại cân bằng rất rắc rối.

Hòa: kim mộc- thổ thử-thủy hỏa

Chỉ định và chống chỉ định

indication and contraindication

Có phần hạn hẹp vì phải dùng kim châm

Rất rộng rãi, vì chỉ cần dán salonpas cũng đủ có tác dụng

Bệnh nhân không tự làm được

Bệnh nhân hoàn toàn làm được tại nhà vô cùng đơn giản và rẻ tiền

Mặt bệnh điều trị bị hạn chế, do hạn chế về lý luận vì vậy cần phối hợp nhiều phương pháp cùng một lúc

Mặt bệnh điều trị rất rộng kể cả với những bệnh từ lâu châm cứu ít người dùng để chữa, thì với CCLK chữa lại rất hiệu quả

Tác dụng

effectiveness

Thời gian bình phục tùy bệnh vì thiếu sự kiểm chứng tác dụng sau khi châm bằng chẩn mạch

Thời gian bình phục nhanh hơn châm cứu cổ điển vì tìm được gốc bệnh

Tính an toàn

Safety

tốt

rất tốt

Tính hợp lý, logic

Logical theory

Kém

Tốt

Khả năng áp dụng

reception: general public, government agencies, international organization

học ngọn, gây khó khăn nhiều cho người hậu học. Phải nhớ nhiều huyệt, công thức huyệt mà không có quy luật. Gây rối trí cho những ai đào sâu suy nghĩ

Học gốc, rất dễ dàng cho người học vì lý luận rất hợp lý và logic. Thỏa lòng tìm cầu cho những ai đào sâu suy nghĩ

Thuật ngữ

Terminology

Dùng tạng làm chính :can mộc, thận thủy...

dùng hành, âm dương: âm mộc, dương mộc, âm thủy, dương thủy...

Bài liên quan: